Formularz wyszukiwania

System monitorowania jakości powietrza.

2018-05-28

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie około godz. 12:00 przeprowadzili pomiary spektofotometrem mobilnym Rapid. Pomiary wykonano na terenie zakładu karnego - nie wykazały zagrożenia skażenia powiatrza substancjami niebezpiecznymi.

Poniżej udostepniamy lin do systemu monitorowania jakości powiatrza:

http://www.powiat-chrzanowski.pl/monitoring/