Formularz wyszukiwania

Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania

2021-09-17

W dniu 21 września 2021 r. o godzinie 11.00 na terenie Powiatu Chrzanowskiego przeprowadzony zostanie trening Systemu Wykrywania i Alarmowania, w ramach którego uruchomiony zostanie system syren alarmowych (sygnał – modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty). Syreny uruchomione zostaną zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 111/2021 Starosty Chrzanowskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania pk. „2021”.