Formularz wyszukiwania

Utrudnienia w ruchu na ul. Chechlanej w Chrznanowie.

2018-04-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, iż w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Garncarskiej do Chechła” od dnia 09.04.2018 r. na odcinku od ul. Chechlanej do ul. Słonecznej  przewiduje się utrudnienia w ruchu drogowym. Czasowe utrudnienia na tym odcinku trwać będą przez miesiąc.

Informacja uzyskana z UM Chrzanów.