Formularz wyszukiwania

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - otwarcie przejazdu przez ul. Krakowską w Chrzanowie.

2021-11-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że czasowa organizacja ruchu, w związku z otwarciem ruchu jednokierunkowego pod wiaduktem LK93 w ciągu ul. Krakowskiej w Chrzanowie, zostanie wprowadzona w dniu 01.12.2021 r. od godz. 8:00. Planowany czas trwania powyższej organizacji ruchu: do dnia 30.03.2022 r.

 

Informacje uzyskane z ZUE S.A.