Formularz wyszukiwania

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - otwarcie przejazdu przez ul. Krakowską w Chrzanowie.

2021-12-01

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w związku z opóźnieniami związanymi z realizacją robót w ramach zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską” wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zaplanowane jest w dniach 03-04.12.2021 r. i jest uzależnione od warunków pogodowych determinujących realizację robót związanych z przebudową skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w Chrzanowie.

 

Informacje uzyskane z ZUE S.A.