Formularz wyszukiwania

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - otwarcie przejazdu przez ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie

2022-01-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacji uzyskanymi z ZUE S.A., przywrócenie stałej organizacji ruchu na ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie, tj. otwarcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym w km 6,932 linii kolejowej nr 93, nastąpi w dniu 01.02.2022 r. Wykonawca informuje również, że na czas realizacji II etapu prac związanych z przebudową wiaduktu oraz przebudową ul. Powstańców Styczniowych, konieczne będzie ponowne wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, co planowane jest na 22.02.2022 r.