Formularz wyszukiwania

Wprowadzenie Docelowej Organizacji Ruchu związanej z otwarciem ul. Siennej i Krasickiego w Chrzanowie

2023-08-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Grupy ZUE, w dniu 31.08.2023 r., nastąpiło otwarcie ruchu pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Siennej w Chrzanowie. Od dnia 31.08.2023 r. wprowadzona została Docelowa Organizacja Ruchu na ul. Siennej i Krasickiego w Chrzanowie w zakresie zgodnym z organizacją ruchu.