Formularz wyszukiwania

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu pod wiaduktem zlokalizowanym nad ul. Trzebińską w Chrzanowie

2017-07-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 03.07.2017 r. o godz.19:00 planuje się wprowadzenie zmiany organizacji ruchu  pod wiaduktem zlokalizowanym nad ul. Trzebińską w Chrzanowie, w związku z realizacją zadania polegającego na naprawie obiektów inżynierskich wykonanych w ramach zadania pn.: "Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa"-etap II: wiadukt nad ul. Trzebińską w Chrzanowie.

Z uwagi na znaczne natężenie ruchu na ul. Trzebińskiej, przedmiotowe prace, polegające na konserwacji i malowaniu konstrukcji obiektu, przewiduje się wykonać w godzinach najmniejszego natężenia ruchu, przy możliwie krótkich odcinkach wyłączeń z ruchu poszczególnych pasów, a jednocześnie w możliwie niewielkim zakresie wpływającym na płynność ruchu kołowego.

W związku z powyższym przyjęto realizację prac pod wiaduktem w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00, w podziale na 4 etapy, z każdorazowym wyłączeniem w obrębie tylko jednego pasa ruchu:

I – zajęcie prawego pasa ruchu jezdni w kierunku Chrzanowa na odcinku 20 mb

II – zajęcie lewego pasa ruchu jezdni w kierunku Chrzanowa na odcinku 20 mb

III – zajęcie prawego pasa ruchu jezdni w kierunku Trzebini na odcinku 20 mb

IV – zajęcie lewego pasa ruchu jezdni w kierunku Trzebini na odcinku 20 mb

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu - 08.07.2017 r.