Formularz wyszukiwania

Wprowadzenie zmiany w czasowej organizacji ruchu Węzła "Balin"

2018-04-25

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Chrzanowie na podstawie pisma otrzymanego od Konsorcjum Firm Pavimental Polska Sp. z o.o. oraz Pavimental Sp. A. informuje, że w dniu 26.04.2018 r. w godzinach popołudniowych planowane jest otwarcie łącznicy nr 4 relacji Katowice – Balin/Oświęcim węzła „Balin” w ciągu Autostrady A4 Katowice – Kraków. Nadal pozostanie zamknięta łącznica nr 3 (relacji Balin/Oświęcim – Kraków) oraz wschodnia połówka jezdni DP 1036K (po stronie południowej węzła0. Ruch na drodze DP 1036K (relacji Balin – Oświęcim) oraz wyjazd z łącznicy nr 4 sterowany będzie tymczasową sygnalizacją świetlną.