Formularz wyszukiwania

Zamknięcie przejazdu pod wiaduktem w ciągu ul. Siennej w Chrzanowie.

2021-05-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie podjął decyzję o awaryjnej naprawie ubytków w nawierzchni pod wiaduktem w ciągu ul. Siennej w Chrzanowie, które uległy ostatnio powiększeniu po obfitych opadach deszczu i stan ten zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

 

Dla wykonania naprawy koniecznym będzie całkowite wyłączenie z ruchu przejazdu pod przedmiotowym wiaduktem w dniu 20.05.2021r. w godz. 17.30 – 21.30.