Formularz wyszukiwania

Zamknięcie DK 79 - tymczasowe przystanki dla ZKKM.

2018-06-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami polegającymi na przebudowie istniejącego skrzyżowania na rondo zlokalizowanego w ciągu DK 79 w km. 380+559 u zbiegu ulic Kościuszki, Harcerskiej i Metalurgicznej w Trzebini zachodzi konieczność wyznaczenie dodatkowej trasy objazdu dla komunikacji zbiorowej. Objazd dla komunikacji zbiorowej odbywającej się droga DK 79 (ul. Kościuszki) zaplanowany został poprzez ul. Dworcową i ul. Ochronkową.

http://www.pczk.pl//files/glb/136mapa.pdf

Dla przystanku Trzebinia Mały Rynek Kościuszki wyznaczony został tymczasowy
zastępczy przystanek w ciągu ul. Św. Stanisława (rys. 2).

http://www.pczk.pl//files/glb/567rys.2.pdf


Dodatkowo wyznaczone zostały również dwa tymczasowe zastępcze przystanki w ciągu ul. Ochronkowej - przy skrzyżowaniu z DK 79 (rys. 1).

http://www.pczk.pl//files/glb/46rys.1.pdf

Informacje uzyskane z EUROVIA Polska S. A.