Formularz wyszukiwania

Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Jana III Sobieskiego w Płazie.

2017-07-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w związku z koniecznością awaryjnej naprawy przejazdu kolejowego w miejscowości Plaza (w ciągu ul. Jan III Sobieskiego) w dniach od 17.07.2017 r. (od godz. 7.00) do 21.07.2017 r. (do godz. 15.00) nastąpi całodobowe, całkowite zamknięcie przejazdu kolejowego dla ruchu pojazdów samochodowych. W trakcie całodobowego, całkowitego zamknięcia przejazdu dla ruchu pojazdów samochodowych będą prowadzone niezbędne prace naprawcze, mające na celu poprawienie bezpieczeństwa.