Formularz wyszukiwania

Zamknięcie ul. Nadwiślańskiej i Chechlanej w Mętkowie

2017-11-10

Powiatowe Centrum Zarządzania w Chrzanowie informuje o planowanym całkowitym zamknięciu dla ruchu, nowo budowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Nadwiślańskiej i Chechlanej w Mętkowie, w dniu 16.11.2017 r. w godz. od 10.00 do 15.00.,w związku z planowanym wykonaniem nawierzchni ścieralnej. Całkowite zamknięcie nastąpi na odcinku od km 2+441 do km 5+299 ul. Nadwiślańskiej (DP 1011K) i drogi powiatowej nr DP 1009K – ul. Chechlana na odcinku od km 6+093 do km 6+989 w Mętkowie gm. Babice.