Formularz wyszukiwania

Zasady bioasekuracji - ulotka.

2018-11-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie przekazuje zaktualizowaną ulotkę dotyczącą przestrzegania zasad biasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Ulotka została przygotowana w oparciu o informacje przekazane w dniu 17 października 2018 r. Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ulotka zawiera aktualny wykaz produktów biobójczych o działaniu wirusobójczym, które są przeznaczone do stosowania w higienie weterynaryjnej.

Zasady bioasekuracji - ulotka:

http://www.wiw.krakow.pl/files/ulotka.pdf