Formularz wyszukiwania

ZGOK Balin - prace związane z rozbudową systemu odgazowania.

2019-04-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od dnia 02.04.2019 r. na składowisku działającego w ramach Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Balinie, prowadzone są prace związane z rozbudową systemu odgazowania. Prace polegają na wierceniach dodatkowych studni odgazowujących co może powodować uciążliwości zapachowe. Prace mają na celu rozbudowę systemu odgazowania co przyczyni się w finalnym efekcie do zmniejszenia uciążliwości zapachowych.

Przewidywany okres zwiększonej uciążliwości zapachowej to najbliższe 3 tygodnie.

Informacja uzyskana z Grupa Eneris.