Formularz wyszukiwania

Zmiana organizacji ruchu na ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie.

2021-10-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Oświęcim w ciągu ulicy Powstańców Styczniowych, zostanie zamknięty przejazd pod wiaduktem i poprowadzenie ruchu objazdami.

 

Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona w dniu 02.11.2021 o godz. 7:00.

 

Planowany czas trwania powyższej organizacji ruchu (zamknięcia przejazdu pod wiaduktem i prowadzenia ruchu objazdami): do dnia 14.01.2022 r.

http://www.pczk.pl//files/glb/223wprowadzenieczasowejorganizacjiruchu-powstacwstyczniowychza.1.pdf