Formularz wyszukiwania

Zmiana organizacji ruchu na ul. Sikorskiego w Chrzanowie.

2023-09-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z ZUE S.A.., w dniu 19.09.2023 r., nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z wymiana nawierzchni na ul. Sikorskiego w Chrzanowie polegająca na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego.