Formularz wyszukiwania

Zmiana organizacji ruchu na ul. Stara Huta w Chrzanowie.

2023-09-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z ZUE S.A.., w dniu 18.09.2023 r., nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z wymiana nawierzchni na ul. Stara Huta w Chrzanowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzechwy do skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej.