Formularz wyszukiwania

Zmiana organizacji ruchu w rejonie autostradowego węzła Chrzanów w Chrzanowie.

2023-08-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Pavimental Polska Sp. z o.o., o godz. 00.15 w dniu 30.08.2023 r., nastąpi otwarcie łącznicy G relacji Trzebinia - Kraków z pasem włączania na A4.