Formularz wyszukiwania

Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego II - go stopnia wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 5.08.2023 r.

2023-08-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:35 dnia 05.08.2023 r. do godz. 00:00 dnia 07.08.2023 r., w obszarach już występujących i w dalszym ciągu prognozowanych opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym (punktowo także burzowych), spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie istnieje możliwość przekroczenia kolejnych stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 Zmiana dotyczy obszaru oraz czasu obowiązywania. Przestaje obowiązywać Ostrzeżenie Hydrologiczne nr 248.

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.