Formularz wyszukiwania

Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego o gwałtownych wzrostach stanów wody z dnia 15.07.2021 r.

2021-07-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:07 dnia 15.07.2021 r. do godz. 16:00 dnia 15.07.2021 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.