Formularz wyszukiwania

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego o przymrozkach

2017-05-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:34 dnia 09.05.2017 do godz. 07:00 dnia 10.05.2017., na terenie województwa małopolskiego  w dzień 9.05 temperatura maksymalna wyniesie od 6°C do 8°C. W nocy 9/10.05 prognozuje się spadek temperatury do -3°C, przy gruncie do -5°C, w rejonach podgórskich temperatura minimalna około -6°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

   Chrzanów, 9 maja 2017 r.

     Powiatowe Centrum                                                                                   

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

 

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 61

wydanego dnia 08.05.2017 o godz. 12:46

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Przymrozki/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 13:34 dnia 09.05.2017 do godz. 07:00 dnia 10.05.2017

Przebieg

W dzień 9.05 temperatura maksymalna wyniesie od 6°C do 8°C. W nocy 9/10.05 prognozuje się spadek temperatury do -3°C, przy gruncie do -5°C, w rejonach podgórskich temperatura minimalna około -6°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

95%

Uwagi

Zmiana dotyczy przebiegu zjawiska.

Dyżurny synoptyk

Łukasz Kiełt

Godzina i data wydania

godz. 13:34 dnia 09.05.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 malopolskie od 13:34/09.05 do 07:00/10.05.2017 temp.min. -3st., przy gruncie -5st., w rejonach podgorskich temp. min. -6s

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, przymrozki w nocy 09/10.05, spadek temperatury do -3°C, przy gruncie do -5°C, w rejonach gorskich temperatura minimalna około -6°

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.      32        625 00 00

Fax.     32        625 83 44