Formularz wyszukiwania

Zmiany organizacji ruchu w rejonie autostradowego węzła Chrzanów w Chrzanowie

2022-12-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje na podstawie pisma otrzymanego od firmy Pavimental Polska Sp. z o.o., że w dniu 23 grudnia 2022 r. o godz. 6.00 (piątek) planowane jest otwarciem pasa włączenia wraz z otwarciem łącznicy B relacji Trzebinia – Katowice autostradowego węzła Chrzanów (km 371 + 662) w ciągu lewej jezdni (kier. Katowice) autostrady A4 Katowice – Kraków. Tym samym zjazd z drogi krajowej DK79 na autostradę A4 9 (w relacji Trzebinia – Katowice) odbywać się będzie bez utrudnień.