Formularz wyszukiwania

Zmiany organizacji ruchu w rejonie autostradowego węzła Chrzanów w Chrzanowie 2023-01-09 r.

2023-01-09

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że na podstawie pisma otrzymanego od firmy Pavimental Polska Sp. z o.o., w dniu 10 stycznia 2023 r. o godz. 6.00 (wtorek) planowane jest zamknięcie łącznicy relacji Kraków – Chrzanów autostradowego węzła Chrzanów (km 371 + 600) w związku z prowadzeniem robót na Kontrakcie HM-5-2022 "remont nawierzchni węzłów autostradowych i przejazdów awaryjnych autostrady A4 Katowice – Kraków", ruch odbywać będzie się objazdem, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu z wykorzystaniem węzła "Balin". Zakończenie prac przewidziane jest w lutym 2023 r.