Formularz wyszukiwania

Archiwum: 2017 marzec

Przerwa w dostawie enrgii elektrycznej w Płazie.
2017-03-28

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców: Płazy. Przerwa w zasilaniu została spowodowana zerwaniem linii średniego napięcia. Bez zasilania pozostaje ok. 1000 odbiorców.

Przewidywany czas usunięcia awarii: godz. 20.30.

 Przerwa w dostawie enrgii elektrycznej
2017-03-18

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców Babice ulice: Krakowska, Kamienna, Kanonicza, świętego Józefa, Stroma, Parkowa, Babice ulice: Anny, Królowej Jadwigi, Osiedlowa, Jagiełły, Zakopiańska, Topolowa, Piastowska, Babice ulice: Krakowska, Włosieńska, Gołębia, Wilczy Dół, Sadowa, Królowej Jadwigi, Trzupki, Czarny Las, Babice ulice: Piastowska, Na Staw, Polna, Jagielońska, Dolna, Trzeciego Maja, Borek, Olszyny, ul.Zielona ,Długosza,Tęczowa,Grzybowa,Sosnowa. , Chrzanów ul. Pogorska.

Awaria została usunięta.

Przerwa w dostawie enrgii elektrycznej
2017-03-18

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców części Sołectwa Bolęcin.

Awaria została usunięta.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Chrzanowie
2017-03-06

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, iż dnia 20 grudnia 2016r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wprowadził min. nakaz odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami. ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW POWYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIA PRZEWIDZIANE SĄ DOTKLIWE KARY!!!

Przerwa w dostawie enrgii elektrycznej
2017-03-06

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej dla: części Chrzanowa - Borowiec.

Awaria powinna zostać usunięta do godz. 13.00.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU  - Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
2017-03-05

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 05.03.2017 do godz. 12:00 dnia 06.03.2017 r., na obszarze zlewnie: Soły, Skawy, Skawinki, Raby, Dunajca, Wisłoki (małopolskie) prognozuje się że w związku z prognozowanymi opadami deszczu w zlewniach: Soły, Skawy, Skawinki, Raby, Dunajca, Wisłoki, a także na innych mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Lokalnie możliwe jest przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 40 wydanego dnia 03.03.2017 r.
2017-03-04

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:51 dnia 04.03.2017 do godz. 08:00 dnia 05.03.2017, na terenie województwa małopolskiego – subregion południowy, prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 110 km/h, z południa i południowego zachodu.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Przerwa w dostawie enrgii elektrycznej - aktualizacja
2017-03-02

 

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, informuje iż awaria energetyczna, która dotyczyła części miasta Chrzanowa i Płazy, została usunięta ok. godz. 21.00.