Formularz wyszukiwania

Archiwum: 2017 listopad

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu
2017-11-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 30.11.2017 do godz. 09:00 dnia 01.12.2017 r., na terenie województwa małopolskiego – subregion północny, miejscami prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C, przy gruncie od -2°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu
2017-11-29

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 2:00 dnia 30.11.2017 r. do godz. 22:00 dnia 30.11.2017 r., na obszarze subregionu północnego województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 13 cm.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Awaria telekomunikacyjna - aktualizacja
2017-11-25

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że awaria telekomunikacyjna została usunięta. Kontakt z PCZK możliwy pod standardowymi numerami telefonów: 32 625 00 00, 32 625 83 40.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu
2017-11-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 20.11.2017 do godz. 08:00 dnia 21.11.2017 r., na terenie województwa małopolskiego, prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, przy gruncie od -2°C do 0°C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach od dnia 16.11.2017 r. do 18.11.2017 r.
2017-11-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, iż w ostatnich dniach doszło do pięciu wstrząsów, które były odczuwalne na terenie gminy Libiąż (sołectwo Żarki). Zarejestrowane wstrząsy:

 

1.  w dniu 16.11.2017 r. - o godzinie 12.54 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x 105 J, a jego magnituda wynosiła 1,9 w skali Richtera.

2. w dniu 17.11.2017 r. - o godzinie 00.28 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J, a jego magnituda wynosiła 2,2 w skali Richtera.

3. w dniu 17.11.2017 r. - o godzinie 14.11 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 105 J, a jego magnituda wynosiła 2,1 w skali Richtera.

4. w dniu 18.11.2017 r. - o godzinie 05.05 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 5 x 105 J, a jego magnituda wynosiła 2,1 w skali Richtera.

5. w dniu 18.11.2017 r. - o godzinie 23.53 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wynosiła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

 
 
Informacja o wstrząsie z dnia 13.11.2017 r.
2017-11-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 13.11.2017 r. o godzinie 16:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o wstrząsie z dnia 13.11.2017 r.
2017-11-14

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 13.11.2017 r. o godzinie 16:34zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie
2017-11-10

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Chrzanowie w związku z pismem z dnia 10 listopada 2017 r., otrzymanym z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chrzanowie w sprawie podjęcia działań w związku zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w okresie jesienno – zimowym informuje, iż hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególna ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie
2017-11-10

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie w związku z pismem z dnia 06.11.2017 r. otrzymanym z Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie przekazuje do zapoznania i stosowania ulotkę informacyjną dotyczącą spisów zwierząt gospodarskich przebywających w siedzibach stada, opracowaną przez Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt.

 

http://www.pczk.pl//files/glb/303zacznik-ulotkaspisy-2.pdf

Zamknięcie ul. Nadwiślańskiej i Chechlanej w Mętkowie
2017-11-10

Powiatowe Centrum Zarządzania w Chrzanowie informuje o planowanym całkowitym zamknięciu dla ruchu, nowo budowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Nadwiślańskiej i Chechlanej w Mętkowie, w dniu 16.11.2017 r. w godz. od 10.00 do 15.00.,w związku z planowanym wykonaniem nawierzchni ścieralnej. Całkowite zamknięcie nastąpi na odcinku od km 2+441 do km 5+299 ul. Nadwiślańskiej (DP 1011K) i drogi powiatowej nr DP 1009K – ul. Chechlana na odcinku od km 6+093 do km 6+989 w Mętkowie gm. Babice.