Formularz wyszukiwania

Archiwum: 2018 maj

Zakończono działania gaśnicze w Trzebini.
2018-05-30

Zakończono działania gaśnicze na składowisku w Trzebini. Ruch samochodowy na ul. Słowackiego został przywrócony.

Ostrzeżenie o burzach z gradem
2018-05-29

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godzin popołudniowych dzisiaj, do jutra do godzin nocnych, w powiecie chrzanowskim, mogą wystąpić burze z gradem. Zabezpiecz mienie i dobytek.

Przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Olszyn, Jankowic i Mętkowa.
2018-05-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w związku z budową obwodnicy w miejscowości Babice, a tym samym koniecznością przebudowy odcinka głównej sieci wodociągowej w dniu 29.05.2018r. (wtorek) w godzinach od 09:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Olszyn, Jankowic i Mętkowa.

Informacja uzyskana od Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o.

Zamknięcie ul. Słowackiego w Trzebini.
2018-05-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje iż na czas prowadzenia działań gaśniczych, droga powiatowa 1029K - ul. Słowackiego w Trzebini pozostanie zamknięta.

System monitorowania jakości powietrza.
2018-05-28

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie około godz. 12:00 przeprowadzili pomiary spektofotometrem mobilnym Rapid. Pomiary wykonano na terenie zakładu karnego - nie wykazały zagrożenia skażenia powiatrza substancjami niebezpiecznymi.

Poniżej udostepniamy lin do systemu monitorowania jakości powiatrza:

http://www.powiat-chrzanowski.pl/monitoring/

KOMUNIKAT.
2018-05-28

Do zakończenia działań gaśniczych w Trzebini zaleca się ograniczyć aktywność fizyczną na powietrzu: osobom starszym, dzieciom oraz z problemami z układem oddechowym. Osoby czynnie uprawiające sport prosimy również o ograniczenie wysiłku fizycznego na ścieżkach, szlakach w rejonie ul. Słowackiego w Trzebini oraz zalewu "Chechło".

Informacja WIOŚ dot. jakości powietrza
2018-05-27

Stacja pomiarowa WIOŚ w Trzebini nie wykazała żadnych przekroczeń. Zabudowa mieszkaniowa oraz szpital znajduje się na wschód od pożaru w odległości ok. 1 km. Na północ zabudowa mieszkaniowa znajduje się za torami kolejowymi i obecnie chmura zanieczyszczeń nie przemieszcza się w jej kierunku. 

Około godz. 11:30 rozpoczęto pomiary spektofotometrem mobilnym rapid. Pomiary wykonano na terenie zakładu karnego - nie wykazały zagrożenia. 

Następnie pomiar wykonano w 4 punktach i stwierdzono, że dym się nie ploży, chmura zanieczyszczeń idzie w górę. Spektofotometr nie wykrył substancji zagrażających życiu i zdrowiu na wysokości skanowania 15 m. Przewaga wiatru w kierunku wschodnim. 

 

Informacja uzyskana z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Remont nawierzchni na łącznicach węzła "Balin"
2018-05-19

 

Konsorcjum firm Pavimental Polska Sp. z o.o. oraz Pavimental S.p.A. – jako wykonawca kontraktu HM-3-2016 „Wymiana nawierzchni 2016-2017” na autostradzie A4 Katowice-Kraków informuje, że prowadzone prace na węźle „Balin” w Chrzanowie wymagają zamknięć łącznic. Ruch odbywać się będzie objazdami, zgodnie z zatwierdzonym projektem.

 

Poniżej przedstawiono planowany harmonogram zmian w organizacji ruchu:

 

 

 

Od 23.05.2018 r. do 12.07.2018 r. zamknięcie łącznicy relacji Kraków – Oświęcim/Balin.

Od 13.07.2018 r. do 17.08.2018 r. zamknięcie ul. Działkowej (w części przyległej do ul. Balińskiej).

 

W powyższym okresie w rejonie węzła na ul. Balińskiej (DP 1036 K)  będzie obowiązywał ruch wahadłowy.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego o intensywnych opadach deszczu.
2018-05-16

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:11 dnia 16.05.2018 r. do godz. 23:00 dnia 17.05.2018 r., na obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym. Prognozowana suma opadów za okres obowiązywania ostrzeżenia od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 80 mm.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zmiana organizacji ruchu na ul. 11 Listopada w Libiążu.
2018-05-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że z dniem 16.05.2018 r zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzonych robót.

Informacja uzyskana z firmy Berger Bau Polska Sp. z o.o.

Wprowadzenie zmiany w czasowej organizacji ruchu Węzła "Balin"
2018-05-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie na podstawie pisma otrzymanego od Konsorcjum Firm Pavimental Polska Sp. z o.o. oraz Pavimental Sp. A. informuje, że w dniach:

  • 12.05.2018 r, w godzinach popołudniowych planowane jest otwarcie łącznicy nr 3 relacji Balin/Oświęcim – Kraków oraz wschodniej połówki jezdni DP 1036K (po stronie południowej węzła),
  • 14.05.2018 r. w godzinach porannych (do godz. 07.00) planowane jest zamknięcie łącznicy nr 1 relacji Balin/Oświęcim – Katowice oraz zachodniej połówki jezdni DP 1036K (po stronie północnej węzła).

Ruch na drodze DP1036K (relacji Balin – Oświęcim) oraz wyjazd z łącznicy nr 3(relacji Kraków – Balin/Oświęcim) i z ul. Działkowej sterowany będzie tymczasową sygnalizacją świetlną.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2018-05-03

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 03.05.2018 r. do godz. 22:00 dnia 03.05.2018 r., na zachodzie i południu województwa, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2018-05-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 15:00 dnia 02.05.2018 r. do godz. 22:00 dnia 02.05.2018 r., na obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 21 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.