Formularz wyszukiwania

Archiwum: 2019 listopad

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie
2019-11-29

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w obszarze zasilania wodociągu Babice-Potroście, (miejscowości: Babice, Jankowice, Mętków, Olszyny, Wygiełzów, Zagórze) po uprzednim przegotowaniu przez minimum 2 minuty – do dnia 06 grudnia 2019r. Przegotowania wody wymaga także woda do: przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów oraz mycia naczyń i kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Informacja uzyskana z Urzędu Gminy Babice.

W dalszym ciągu ujęcie Potroście i zasilana przez nią sieć wodociągowa będzie podlegała ciągłej dezynfekcji w celach ochronnych, co może mieć wpływ na zmianę zapachu i smaku wody. Jakość wody z ujęcia oraz sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana.

Obecnie wyniki badań wskazują na brak zanieczyszczenia ujęcia. Utrzymanie decyzji Sanepidu jest działaniem prewencyjnym.

Więcej www.babice.pl

Uwaga na bezdomnych i bezradnych!
2019-11-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie apeluje do wszystkich mieszkańców o informowanie PCZK lub Policji o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach, w altanach ogrodowych, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych oraz będących w podeszłym wieku.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie
2019-11-28

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie informuje, że w obszarze zasilania wodociągu Babice-Potroście w miejscowościach: Babice, Wygiełzów, Olszyny, Jankowice, Mętków i Zagórze stwierdzono w wodzie obecność bakterii grupy coli.

Obowiązuje całkowity zakaz używania wody do celów spożywczych. Woda może być używana wyłącznie dla prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle
2019-11-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 25.11.2019 r. do godz. 10:00 dnia 26.11.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Brak dostaw wody ciepłej w Libiążu.
2019-11-24

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Veolia Południe Sp. z o.o., Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o braku dostaw wody ciepłej do mieszkań w Libiążu. Awaria spowodowana jest przeciekiem rurociągu. Do godziny 19.00 dnia bieżącego ciepła woda powinna popłynąć w mieszkaniach tzw. "nowej" części os. Flagówka. Na chwilę obecną pracownicy poszukują miejsca przecieku i do tego czasu dostawa ciepłej wody w tzw. "starej" części osiedla nie zostanie przywrócona.

Przerwa w dostawie wody.
2019-11-21
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o przerwie w dostawie wody dla mieszkańców ul. Żeromskiego i ulic przyległych w Libiążu . Brak dostawy wody dotyczy ok. 300 mieszkańców.
 
Przywrócenie dostawy wody wznowiono po godz. 14.00 dnia 21.11.2019 r.
 
Informacja uzyskana od Wodociągi Chrzanowskie w Chrzanowie.
Przerwa w dostawie wody.
2019-11-21
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o przerwie w dostawie wody dla mieszkańców ul. Styczniowej w Trzebini. Brak dostawy wody dotyczy ok. 200 mieszkańców.
 
Przywrócenie dostawy wody wznowiono po godz. 14.00 dnia 21.11.2019 r.
 

Informacja uzyskana od Wodociągi Chrzanowskie w Chrzanowie.

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne o gęstej mgle.
2019-11-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 08.11.2019 r. do godz. 08:00 dnia 09.11.2019 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się gęste mgły o zasięgu których widzialność może wynosić od 50 m do 200 m

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.