Formularz wyszukiwania

Archiwum: 2020 czerwiec

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2020-06-29
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:30 dnia 29.06.2020 r. do godz. 20:30 dnia 29.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 50 mm do 60 mm oraz porywami wiatru do 120 km/h. Miejscami grad. Możliwość trąby powietrznej.
 
 
Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Informacja o niebezpiecznym zjawisku - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
2020-06-29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 do godz. 06:00 dnia 29.06.2020 r., że prognozowane opady deszczu będą powodować szybki wzrost poziomu wody, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, możliwe są przekroczenia stanów alarmowych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach, na skutek spływu wód opadowych ze śląska prognozowane jest ponowne przekroczenie stanu alarmowego.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o burzach z gradem.
2020-06-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 28.06.2020 r. do godz. 22:00 dnia 28.06.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami
2020-06-28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 r. do godz. 22:00 dnia 29.06.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, a w czasie burz nawalnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 40 mm do 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 110 km/h.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o burzach z gradem. -

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2020-06-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 05:45 dnia 27.06.2020 r. do godz. 21:00 dnia 27.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie  burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2020-06-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:00 dnia 27.06.2020 r. do godz. 08:00 dnia 28.06.2020 r., na obszarze zlewni Wisły, w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.
2020-06-26

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 26.06.2020 r. do godz. 03:00 dnia 23.06.2020 r., na obszarze zlewni Wisły w obrębie województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2020-06-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 25.06.2020 r. do godz. 23:00 dnia 25.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, punktowo możliwe do 40 oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.
2020-06-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 25.06.2020 r. do godz. 23:00 dnia 25.06.2020 r., na obszarze zlewni Wisły, na obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.

Informacja o wstrząsie z dnia 24.06.2020 r.
2020-06-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 24.06.2020 r. o godzinie 02:30, zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami
2020-06-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:30 dnia 22.06.2020 r. do godz. 06:00 dnia 23.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 20 mm do 40 mm, lokalnie 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
2020-06-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 09:00 dnia 22.06.2020 do godz. 09:00 dnia 23.06.2020, w obszarze zlewni Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca po zbiornik Czchów, Białej, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły, Ropy oraz zlewnie Dunaju w granicach państwa (śląskie, małopolskie), w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach poziom wody będzie wzrastał powyżej stanu alarmowego. Na Sole w Oświęcimiu stan alarmowy będzie się utrzymywał do czasu zmniejszenia odpływu z kaskady zbiorników.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Informacja o niebezpiecznym zjawisku – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
2020-06-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 22.06.2020 do godz. 15:00 dnia 23.06.2020, w obszarze województw (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie) Rzeką Wisłą przemieszcza się wezbranie wywołane spływem wód opadowych oraz zwiększonymi odpływami ze zbiorników retencyjnych. Obserwowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich i prognozowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami
2020-06-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 17:25 dnia 21.06.2020 r. do godz. 08:00 dnia 22.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia – miejscami od 50 mm do 80 mm, lokalnie 100 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku – wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
2020-06-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:13 dnia 21.06.2020 do godz. 09:00 dnia 22.06.2020, w obszarze zlewni Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca po zbiornik Czchów, Białej, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły, Ropy oraz zlewnie Dunaju w granicach państwa (śląskie, małopolskie), prognozowane intensywne opady deszczu, w tym także burze, powodować będą wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Lokalnie zostaną przekroczone kolejne stany alarmowe. Na Wiśle wystąpi szybki wzrost poziomu wody do strefy wody wysokiej.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - gwałtowne wzrosty stanów wody
2020-06-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 20.06.2020 do godz. 05:00 dnia 21.06.2020, w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo i krótkotrwale stanów alarmowych.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2020-06-19

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 8:00 dnia 19.06.2020 r. do godz. 21:00 dnia 19.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 18.06.2020 r.
2020-06-19

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 18.06.2020 r. o godzinie 12:01, zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - gwałtowne wzrosty stanów wody
2020-06-19

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 19.06.2020 do godz. 22:00 dnia 19.06.2020, w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo i krótkotrwale stanów alarmowych.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem /2
2020-06-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:05 dnia 18.06.2020 r. do godz. 23:00 dnia 18.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się burze i opadami deszczu od 30 mm lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2020-06-18

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 18.06.2020 r. do godz. 23:00 dnia 18.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego przewiduje się wystąpienie burz z gradem i z opadami deszczu do 30 mm lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach z dnia 16.06.2020 r.
2020-06-17

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje:

 

1. w dniu 16.06.2020 r. o godzinie 16:50 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

2. w dniu 16.06.2020 r. o godzinie 16:58 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 3 x105 J, a jego magnituda wyniosła 1,9 w skali Richtera,

 

Wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.
2020-06-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:30 dnia 17.06.2019 do godz. 06:00 dnia 18.06.2019 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2020-06-17

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 17.06.2020 r. do godz. 06:00 dnia 18.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 15.06.2020 r.
2020-06-16

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 15.06.2020 r. o godzinie 19:53, zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku
2020-06-16

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 12:00 dnia 16.06.2020 r. do godz. 02:00 dnia 17.06.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

COVID-19 - ważne numery telefonów
2020-06-15

W związku z zaistniałą sytuacją i rosnącą liczbą zachorowań na wirus COVID - 19, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie publikuje wykaz ważnych telefonów dla mieszkańców.

Informacja o wstrząsie z dnia 13.06.2020 r.
2020-06-15

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 13.06.2020 r. o godzinie 2:15 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 8 x105 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2020-06-12

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:30 dnia 12.06.2020 r. do godz. 00:30 dnia 13.06.2020 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2020-06-11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 11.06.2020 r. do godz. 00:00 dnia 12.06.2020 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach.
2020-06-08

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że:

1) w dniu 05.06.2020 r. o godzinie 22:46 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 105 J, a jego magnituda wyniosła 2,0 w skali Richtera,

2) w dniu 06.06.2020 r. o godzinie 09:04 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 4 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,5 w skali Richtera,

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
2020-06-08

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 08.06.2020 r. do godz. 23:00 dnia 08.06.2020 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne
2020-06-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że:

od godz. 14:00 dnia 07.06.2020 r. do godz. 06:00 dnia 08.06.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach.
2020-06-07

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że:

od godz. 15:11 dnia 06.07.2020 r. do godz. 21:00 dnia 06.07.2020 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsach w gminie Libiąż.
2020-06-03

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o następujących wstrząsach:

1) w dniu 01.06.2020 r. o godzinie 22:32 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,4 w skali Richtera,

2) w dniu 03.06.2020 r. o godzinie 03:52 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,2 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Janina" w Libiążu.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.