Formularz wyszukiwania

Archiwum: 2018 lipiec

Trening systemu alarmowania
2018-07-31

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17:00 nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe).

Ostrzeżenie o burzach z gradem.
2018-07-31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 19:20 dnia 31.07.2018 r. do godz. 23:00 dnia 31.07.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o burzach z gradem.
2018-07-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:30 dnia 30.07.2018 r. do godz. 19:30 dnia 30.07.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Informacja o wstrząsie z dnia 28.07.2018 r.
2018-07-30

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 28.07.2018 r. o godzinie 17:09 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 2 x 107 J, a jego magnituda wyniosła 2,9 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Ostrzeżenie o burzach z gradem.
2018-07-27

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 27.07.2018 r. do godz. 20:30 dnia 27.07.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach
2018-07-27

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 27.07.2018 r. do godz. 20:00 dnia 29.07.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28ºC do 31ºC. Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 20ºC.

 

http://www.pczk.pl/baza-dobrych-praktyk/bezpieczne-wakacje/upaly.html

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o burzach z gradem.
2018-07-26
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 26.07.2018 r. do godz. 20:30 dnia 26.07.2018 r., na terenie powiatu chrzanowskiego, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie o zanieczyszceniu powietrza
2018-07-24

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że do godz. 24:00 dnia 24.07.2018 r.
na terenie miast Chrzanów, Oluksz, Oświęcim, Trzebinia
na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przewidywalne zanieczyszczenie powietrza OZONEM na poziomie powyżej 80 µg/m3 .

 

Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
2018-07-19

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 18.07.2018 r. do godz. 08:00 dnia 20.07.2018 r., na obszarze zlewni: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły -  w związku z występującymi oraz w dalszym ciągu prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach: Soły poniżej kaskady zbiorników, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych zwłaszcza w zlewniach Skawy, Raby oraz Dunajca. Stan alarmowy może zostać przekroczony także na Małej Wiśle w profilu Jawiszowice

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.
2018-07-19

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:45 dnia 19.07.2018 r. do godz. 18:00 dnia 20.07.2018 r., na obszarze zlewni Wisły, w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na odcinku Wisły na terenie województwa, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich. Stany ostrzegawcze zostaną przekroczone w profilach Karsy oraz Szczucin. W profilu Jawiszowice poziom wody w nocy może przekroczyć stan alarmowy.

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu z burzami
2018-07-17
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 07:00 dnia 17.07.2018 r. do godz. 21:00 dnia 17.07.2018 r., na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, Krakowa, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, Nowego Sącza, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami do 35 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
2018-07-11

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:15 dnia 11.07.2018 r. do godz. 7:00 dnia 12.07.2018 r., prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy opad gradu.

 

http://www.pczk.pl/files/pl/baza-dobrych-praktyk/burze5.pdf

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Utrudnienia w ruchu na Autostradzie A4 -378 km
2018-07-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w rejonie 378 km Autostrady A4 (na wysokości m. Bolęcin) trwa usuwanie rozsypanych na jezdnię owoców. Ruch pojazdów w kierunku Katowic odbywa się jednym - prawym pasem. Utrudnienia potrwają do godz. 13.

 

 Informacja uzyskana z Centrum Zarządzania Autostradą A4.

Utrudnienia w ruchu na DW 780 - Wyścig kolarski
2018-07-06

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 06.07.2018 r. od godziny 17:00 do godziny 18:30 droga wojewódzka nr 780, która przebiega przez Brodła, Porębę Żegoty, Alwernie, Babice, Wygiełzów, Żarki oraz Libiąż będzie wyłączona z ruchu około 15 minut przed przejazdem kolarzy przez Policję z powodu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Policja będzie wznawiała ruch poprzeczny gdy tylko nastąpi taka możliwość.

 

Utrudnienia w ruchu na drodze krajowej 79 w Trzebini
2018-07-06

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego informuje, że w związku z budową ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej 79 z ul. Harcerską objazd będzie poprowadzony przez ul. Św. Stanisława, Dąbrowskiego i Pułaskiego w Trzebini. Natomiast dojazd do ul. Harcerskiej będzie możliwy od strony ronda zlokalizowanego obok sklepu LIDL. Zmiany te nastąpią od dnia 12.07.2018 a przewidywany powrót stałej organizacji ruchu w dniu 20.10.2018.

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA
2018-07-06

2 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski zachodniej obowiązuje od:2018-07-06 20:02:00 do:2018-07-07 23:57:00

 

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia godzinowego ozonu w powietrzu.
Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego powinny podjąć następujące środki ostrożności:

• ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

• unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

• ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

• śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.


Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

Apeluje się do mieszkańców obszaru:

• korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru - nie wszędzie musisz dojechać samochodem,

• regularnie odwiedzaj stacje diagnostyczne i kontroluj poziom emisji tlenków azotu i węglowodorów swojego samochodu.

Informacja o wstrząsie z dnia 29.06.2018 r.
2018-07-02

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniu 29.06.2018 r. o godzinie 22:34 zanotowano wstrząs, który charakteryzował się energią wynoszącą 6 x 106 J, a jego magnituda wyniosła 2,6 w skali Richtera.

 

Wstrząs pochodził z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

 

Informacje uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.